Điều khoản sử dụng

Xin chào! Chúng tôi rất hoan nghênh bạn đến với trang web 888b-casino.top. Trước khi bạn sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng dưới đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây.

1. Chấp nhận điều khoản

Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được đề cập trong văn bản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web.

Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc cập nhật các điều khoản này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi đã được đăng tải sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản sửa đổi.

2. Nội dung và bản quyền

Mọi nội dung trên trang web 888b-casino.top, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, biểu đồ, video, âm thanh, dữ liệu, các tài liệu đồ họa, các chương trình máy tính, mã nguồn và các loại nội dung khác, đều thuộc quyền sở hữu hoặc được cấp phép cho 888b-casino.top. Bất kỳ việc sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sử dụng nội dung trái phép từ trang web này là vi phạm bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác.

  • Bạn có quyền truy cập và sử dụng trang web để truy cập thông tin và tài nguyên có sẵn cho mục đích cá nhân hoặc hạn chế.
  • Bạn không được sao chép, phân phối hay tái sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi.
  • Bạn không được thay đổi hoặc xóa bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc các thông tin về quyền sở hữu trong nội dung đã được chúng tôi cung cấp.

3. Liên kết đến trang web bên ngoài

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm cho nội dung, chính sách quyền riêng tư hoặc các hoạt động của các trang web bên ngoài này. Việc truy cập và sử dụng các trang web bên ngoài này hoàn toàn nằm trong trách nhiệm của bạn.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc truy cập hoặc sử dụng các trang web bên ngoài này gây ra.
  • Việc đặt liên kết đến các trang web bên ngoài không được xem là sự xác nhận hoặc ủng hộ của chúng tôi đối với nội dung hoặc các quan điểm được biểu đạt trên các trang web đó.